บรรดาพ่อแม่ที่เป็นเกย์หรือเป็นเพศที่สาม อย่าเพิ่งยอมแพ้ต่อข้อครหาหรือคำพูดกล่าวหา เพราะพวกคุณสามารถเลี้ยงดูบุตรของตัวเองหรือบุตรบุญธรรมให้โตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้ และไม่ต้องกลัวเรื่องว่าพวกเขาจะซึมซับรสนิยมของพวกคุณจนทำให้พวกเขาเบี่ยงเบน แต่เด็กๆนั้นๆ พวกเขาเติบโตได้โดย แยกแยะอะไรต่างๆได้ และพวกคุณองก็สามารถเลี้ยงดูสั่งสอนพวกเขาให้กลายเป็นคนที่รสนิยมทางเพศที่ปกติได้เช่นกัน

เพศชายหญิงที่รักกันแบบปกติ หรือเกย์ สามารถเลี้ยงเด็กได้ โดยใช้วิธีการแบบเดียวกัน ลูกหลานของเลสเบี้ยน หรือเกย์ที่เป็นเพศชายอยู่แล้ว สามารถเลี้ยงให้พวกเขาโตมาเป็นชายหนุ่มที่แกร่งและสมชายชาตรีได้แน่นอน เนื่องด้วย สังคมเองก็ยอมรับบทบาททางเพศที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและมีการยอมรับความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับความรักระหว่างชายกับชายด้วยกัน เดี๋ยวนี้พวกเขาก็สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมได้เช่นกัน

แม้จะมีข้อจำกัดทางเพศมากกว่าเพื่อน แต่จากครอบครัวของเกย์ มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะพยายามผลักดันตัวเองและพยายามทำให้สังคมยอมรับพวกเขามากขึ้น ว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และไมได้มีรสนิยมที่เหมือนพวกเขาได้ การเลี้ยงดูเด็กนั้นและ ชาวเกย์จะมีความรักใคร่มากกว่าคู่รักเพศปกติ พวกเขามีความสุขุมและไม่ใช้อารมณ์ในการเลี้ยงเด็ก ตรงข้ามกับครอบครัวเพศปกติที่มักมีปัญหาเรื่องการใช้อารมณ์จนเป็นข่าวอยู่บ่อยๆครั้ง ขณะที่ฝั่งครอบครัวของเลสเบี้ยนก็มีการเลี้ยงดูบุตรสาวที่ดีมากเช่นกัน

เด็กๆที่เติบโตมาในครอบครัวของเกย์และเลสเบี้ยนยังได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนของพวกเขาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเด็ก ๆ รุ่นเดียวกัน แม้จะมีการล่วงละเมิดและล้อเลียนพวกเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังมองโลกในแง่ดีได้ เช่นเดียวกันกับลูกสาวของคู่รักเลสเบี้ยน พวกเขาจะมีจิตใจที่เปิดกว้างและระงับอารมณ์โกรธได้ดีกว่าคนทั่วไป จากากรศึกษายังพบว่ามีแนวโน้มที่พวกเด็กๆจะมีความนับถือตนเองสูงขึ้นและบุตรชายของคู่รักเกย์ จะมีความห่วงใยต่อพ่อแม่ และคนรอบข้างมากขึ้นและก้าวร้าวน้อยกว่ากับเพื่อนๆที่มาจากครอบครัวปกติด้วย

Similar Posts