Month: January 2018

  • พ่อแม่เกย์เลี้ยงบุตรให้เป็นคนเพศปกติได้

    บรรดาพ่อแม่ที่เป็นเกย์หรือเป็นเพศที่สาม อย่าเพิ่งยอมแพ้ต่อข้อครหาหรือคำพูดกล่าวหา เพราะพวกคุณสามารถเลี้ยงดูบุตรของตัวเองหรือบุตรบุญธรรมให้โตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้ และไม่ต้องกลัวเรื่องว่าพวกเขาจะซึมซับรสนิยมของพวกคุณจนทำให้พวกเขาเบี่ยงเบน แต่เด็กๆนั้นๆ พวกเขาเติบโตได้โดย แยกแยะอะไรต่างๆได้ และพวกคุณองก็สามารถเลี้ยงดูสั่งสอนพวกเขาให้กลายเป็นคนที่รสนิยมทางเพศที่ปกติได้เช่นกัน เพศชายหญิงที่รักกันแบบปกติ หรือเกย์ สามารถเลี้ยงเด็กได้ โดยใช้วิธีการแบบเดียวกัน ลูกหลานของเลสเบี้ยน หรือเกย์ที่เป็นเพศชายอยู่แล้ว สามารถเลี้ยงให้พวกเขาโตมาเป็นชายหนุ่มที่แกร่งและสมชายชาตรีได้แน่นอน เนื่องด้วย สังคมเองก็ยอมรับบทบาททางเพศที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและมีการยอมรับความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับความรักระหว่างชายกับชายด้วยกัน เดี๋ยวนี้พวกเขาก็สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมได้เช่นกัน แม้จะมีข้อจำกัดทางเพศมากกว่าเพื่อน …